דף עבודה לחנוכה – כמה מכל סוג?

דף עבודה לחנוכה - כמה מכל סוג

לחצו להורדת דף העבודה

דף עבודה לחנוכה עם משחק ספירה ויזואלי.
בדף מפוזרים סמלים רבים הקשורים לחג החנוכה.
התלמיד מתבקש לספור כמה סמלים יש מכל סוג,
ולכתוב את התוצאה בתחתית הדף.

יש תקלה בדף העבודה?